Poprawczak

Autorzy odwiedzają nieletnich przestępców, odbywających wyroki w zakładzie poprawczym. Niektórzy uczestnicy programu weszli w konflikt z prawem, handlując narkotykami. Na innych ciążą wyroki za pobicia, kradzieże, a nawet za głowę, czyli za zabójstwo. Wychowankowie poprawczaka powiadają o życiu za murami zakładu i o swojej przeszłości.