Polowanie na Hitlera

Na życie Führera przeprowadzono co najmniej 42 zamachy. Historycy przybliżają akcje, w które zaangażowało się polskie podziemie.