Polowanie na Hitlera

Bob Bear i doctor John Cencich próbują odtworzyć starania Hitlera o powrót do władzy, które podejmował on z pomocą zamożnych zwolenników w Argentynie i Brazylii. Śledczy udają się do Ameryki Południowej, aby zbadać najbardziej obiecujący trop. Według archiwów FBI Führer miał wylądować w Kolumbii. Bon i John lokalizują teren, gdzie prawdopodobnie ukryto samolot. Z pomocą najnowocześniejszego sprzętu starają się odnaleźć szczątki maszyny.