Polowanie na Hitlera

Podążając za informacjami z odtajnionych archiwów FBI, Bob Baer i dr John Cencich próbują zrekonstruować ewentualny pobyt Hitlera w Argentynie. Okazuje się, że w tym południowoamerykańskim kraju bliski przyjaciel wodza III Rzeszy prowadził tajemniczy hotel. Zespół śledczy bada to miejsce i spotyka świadka, który twierdzi, że widział tu Führera. Tim Kennedy i Gerrard Williams udają się do nadmorskiego miasteczka w Brazylii, gdzie według dokumentów FBI pojawił się Hitler z Ewą Braun.