Polowanie na Hitlera

Bob Baer i John Cencich wracają do zagadki związanej z Führerem. W programie pojawią się nowi eksperci i gadżety. Wszystko, aby wnikliwie zbadać hipotezę o ewentualnej ucieczce Hitlera. W Berlinie Lenny DePaul i Sascha Keil odkrywają nieznane dotąd wyjście z bunkra Hitlera.