Policjanci, którzy zabijają

Karl Bluestone poszedł wieczorem 28 sierpnia 2001 r. na drinka po pracy ze swoimi kolegami z policji. Nikt nie mógł przypuszczać, że zaledwie kilka godzin później on i trzej członkowie jego rodziny stracą życie.