Pokochaj lub sprzedaj: Australia

Uczestnicy programu nie są zadowoleni ze swoich domów. Dostają jednak szansę na zmianę. Mogą - z pomocą specjalistów od remontów i wystroju wnętrz - odmienić swoje lokum nie do poznania.