Podziemne miasta

Don Wildam tym razem eksploruje tajemnicze podwodne jaskinie znajdujące się pod wielkimi jeziorami. Badacz ma nadzieję na odnalezienie dowodów, które będą wystarczające do potwierdzenia tezy o tym, że pierwszymi osadnikami Ameryki byli jaskiniowcy.