Piekło pod wodą: II wojna światowa

W październiku 1939 roku niemiecki kapitan Günther Prien dokonał pierwszego zatopienia wrogiej jednostki. Dowództwo powierzyło mu misję specjalną - zaatakowania brytyjskiej floty w bazie Scapa Flow. U-Boot przedostał się w pobliże pancernika HMS Royal Oak z zadaniem zniszczenia jednostki. Atak utrudniały m.in. silne prądy morskie.