Opowieść o człowieczeństwie

Morgan Freeman wyrusza w podróż, by zrozumieć cykliczność okresu wojen i pokoju. Szuka odpowiedzi na pytanie, czy konflikty są nieuniknione. Poznaje program mający na celu pojednanie po ludobójstwie w Rwandzie. Docieka, czy strach przed zagładą sprawi, że ludzie będą ostrożniejsi w działaniach zbrojnych.