Olśniewająca Ameryka (2017)

Na granicy działalności przyrody i człowieka powstał ekosystem, w którym dobrze czują się nie tylko udomowione zwierzęta.