Oko w oko z ludojadem

Nagrania przedstawiające ataki rekinów pomagają lepiej poznać te drapieżniki. Ku przerażeniu pewnego nurka do jego klatki niespodziewanie dostaje się rekin.