Odludna wyspa

Przypomniane zostaną najciekawsze fragmenty trzeciego sezonu programu ukazującego codzienne życie mieszkańców osady Port Protection.