Odludna wyspa

Mieszkańcy Port Protection zmagają się z siarczystymi mrozami. Atak srogiej zimy zmusza ich do cięższej niż zwykle pracy. Tylko tak mogą przeżyć na położonej z dala od cywilizacji wyspie.