Odludna wyspa

Wrodzony talent i umiejętności pozwalają mieszkańcom odciętej od cywilizacji osady przetrwanie w niezwykle trudnych, zimowych warunkach.