Odludna wyspa

Alaska nadal jest skuta lodem i zasypana śniegiem. Zima komplikuje życie mieszkańcom Port Protection. Mimo to chętnie niosą pomoc potrzebującym sąsiadom, a nawet podejmują działania na rzecz lokalnej społeczności.