Odludna wyspa

Amanda po raz pierwszy zapoluje na jelenie, co wywoła u niej wielkie emocje. Gary chce upolować kozły w głębi lasu.