Odludna wyspa

Mieszkańcy Port Protection muszą radzić sobie z żywiołami. Tymczasem Curly Leach stara się im pomóc, podejmując walkę z uciążliwymi bobrami.