Odludna wyspa

Gary wyrusza z ważną misją zaopatrzeniową - ma przywieźć z Wrangell kaczki. To niezwykle cenny dla całej społeczności ładunek. Tim samotnie wyrusza na polowanie. Musi zdobyć zapasy mięsa.