Niezwykły dr Pol

Współpraca między ojcem a synem układa się różnie, jednak młody weterynarz stara siez pokora słuchać swojego ojca.