Niezwykły dr Pol

Kamery towarzyszą weterynarzom z Michigan, którzy spieszą na wizyty domowe.