Niezwykły dr Pol

Doświadczeni weterynarze muszą zająć się potykającym się emu, zranionym źrebięciem, kulejącą świnia i zakażonym psem.