Niezwykły dr Pol

Doktor Pol zatrudnia nową osobę. Jest nią Sandra, która niedawno otrzymała dyplom ukończenia studiów weterynaryjnych.