Niezwykły dr Pol

Doktor Pol pomaga ofiarom psiej potyczki. Musi zatamować krew, podać leki i założyć szwy.