Niezwykły dr Pol

Kamery towarzyszą ekipie doktora Pola z Michigan przez siedem dni w tygodniu.