Naziści: ściśle tajna nauka

W czasie II wojny światowej wiele walk toczyło się w przestworzach. Chociaż traktat wersalski uniemożliwił Niemcom opracowywanie nowych broni, sponsorowali oni kluby lotnicze i dążyli do dominacji w powietrzu.