Narkowojny

Historia Jeffa Higginsa z DEA. Udał się on do Afganistanu, żeby znaleźć dowody na powiązania handlu środkami odurzającymi z terroryzmem. Agent chciał aresztować Hajiego Bagcha, który odpowiada za jedną piątą światowych dostaw heroiny. Okaże się, czy zdołał doprowadzić przestępcę przed oblicze amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości.