Narkowojny

W trakcie wojny wietnamskiej weteran Ike Atkinson i handlarz Frank Lucas zaopatrywali Harlem w heroinę. Wykorzystując amerykańskie transporty wojskowe, udało się im przemycić narkotyki o łącznej wartości ponad 400 milionów dolarów. Nielegalny towar rozprowadzano wśród tysięcy uzależnionych żołnierzy, którzy wrócili z frontu. Kres ich działalności położyły organa ścigania.