Narkowojny

Połowa lat 90. ubiegłego stulecia zapisała się jako krwawy okres w historii Kolumbii. Wybuchła wówczas wojna domowa. Konflikt był finansowany z pieniędzy pochodzących z przemytu kokainy.