Narkowojny

Miano "Księcia Śmierci" należy do Khun Sa. Ten narkotykowy baron przez trzydzieści lat zajmował się dostarczaniem do Nowego Jorku heroiny w jej silnie uzależniającej odmianie.