Narkowojny: Mafia

Zaprezentowane zostaną losy mafiosów, którzy zdecydowali się na podjęcie współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Zaczęli oni zeznawać przeciwko dawnym wspólnikom.