Największe tajemnice świata

Twórcy serii opowiedzą o ułożonych w tajemniczy wzór kamieniach, które od tysiącleci stanowią element angielskiego krajobrazu. Do dziś nie wiadomo jednak, dlaczego zostały one ustawione akurat w ten sposób. Na pomoc w rozwiązaniu zagadki związanej z przeznaczeniem słynnej budowli przychodzi współczesna technologia.