Największe oszustwa II wojny światowej

Wybuch drugiej wojny światowej poprzedziła prowokacja w niemieckiej stacji radiowej w Gliwicach. W pierwszych latach wojny zajmowano się także łamaniem kodów czy tworzeniem nadmuchiwanych czołgów.