Najwięksi myśliwi Afryki

Potężne stado Mwamba pod wodzą trzech silnych samców musi stawić czoło swoim arcywrogom: armii złożonej z 300 olbrzymich bawołów.