Najważniejsze wydarzenia II wojny światowej w kolorze

Podczas I wojny światowej Niemcy, wskutek upokarzającej klęski, musiały płacić reparacje wojenne. Po dojściu do władzy Hitler postanowił obwinić za to Żydów.