Najlepsi z najlepszych: Royal Air Force

W pobliżu kluczowego brytyjskiego rurociągu pojawia się rosyjski okręt wojenny. W tej sytuacji nowy zespół obserwacyjny RAF o kryptonimie Poseidon zostaje wysłany z nową misją na miejsce zdarzenia.