Najgroźniejsze zwierzęta Australii

Tropikalna północ Australii to terytorium zajmowane przez drapieżniki. Krokodyle różańcowe panują niepodzielnie w korytach rzek, a bieliki atakują z powietrza.