Najgroźniejsi mieszkańcy Afryki

Oblewające Afrykę oceany to tętniące życiem środowiska morskie. Ten tajemniczy świat, od skalistych wybrzeży po ciemne głębiny, zamieszkują fascynujące zwierzęta, które nieustannie walczą o przeżycie. Tamtejszy groźny myśliwy może sam stać się ofiarą polowania. Widzowie zobaczą, jak dzięki przebiegłości, instynktowi i sile morskim stworzeniom udaje się przetrwać w afrykańskich oceanach.