Najgroźniejsi mieszkańcy Afryki

Istnieje wiele legend i mitów inspirowanych afrykańskimi rzekami. Mówią one o życiodajnej sile tych wód oraz zabójczych potworach, które je zamieszkują.