Najgroźniejsi mieszkańcy Afryki

Tereny podmokłe w południowej Afryce zapewniają schronienie oraz pożywienie licznym gatunkom. Delta Okawango w Botswanie jest ostoją dzikiej przyrody, jednak kryje się w niej wiele niebezpieczeństw. Będące mistrzami kamuflażu krokodyle czekają na najlepszy moment do ataku. Lwy z kolei osaczają guźca.