Najdziwniejsze oblicza zwierząt

Ewolucja sprawiła, że niektóre zwierzęta mogą wydawać się brzydkie. Jednak część ich cech gwarantuje przeżycie w określonym środowisku.