Najdziksze w Europie

Widzowie przyjrzą się bliżej szakalom złocistym. Są to płochliwe drapieżniki, niegdyż żyjące na Bałkanach i na południe od półwyspu. Teraz zwierzęta te wędrują również na północ. Naukowcy chcą się dowiedzieć, dlaczego to robią.