Najdziksze w Europie

Naukowcy obserwują losy sześciorga przedstawicieli największych, najrzadszych i najszybszych gatunków na Starym Kontynencie. Widzowie dowiedzą się, jakim współczesnym wyzwaniom muszą sprostać europejskie zwierzęta. Ważnymi problemami są zarówno zmiany klimatyczne, jak również ekspansja siedzib ludzkich.