Najdziksza Ameryka Łacińska

Rozciągająca się na terytorium dziewięciu państw, mająca ponad siedem milionów kilometrów kwadratowych powierzchni, Amazonia jest domem dla jednej trzeciej gatunków fauny i flory, które występują na Ziemi. Obszar ten stanowi niezwykłe połączenie różnorodnych, kontrastujących ze sobą elementów. W środowisku tym żyje około dwa i pół miliona gatunków insektów, a także kilka tysięcy różnych przedstawicieli ssaków, ptaków, gadów, płazów i ryb.