Najdziksza Ameryka Łacińska

Ameryka Łacińska to jeden z najbardziej zróżnicowanych obszarów świata. Znajdują się tu największe lasy tropikalne, rozległe bagna i najdłuższy łańcuch górski. Dzięki tej serii widzowie zobaczą przepiękne widoki oraz imponujące formacje skalne w Andach, bujną roślinność Amazonii i wenezuelskie mokradła. Każdy odcinek serii poświęcony jest jednemu regionowi. Ukazuje jego naturalne środowisko, faunę i florę.