Najbardziej szokujące przypadki sądowe

Dramatyczne momenty, do których doszło podczas procesów sądowych. Sale rozpraw bywają miejscem gwałtownych reakcji emocjonalnych nie tylko świadków, lecz także sędziów i innych osób.