Najbardziej szokujące przypadki sądowe

Autorzy przedstawiają widzom dramatyczne momenty, do jakich dochodzi podczas procesów na salach sądowych. Przestrzenie te są miejscem gwałtownych reakcji emocjonalnych nie tylko świadków, ale także sędziów i innych osób. W programie zostaje także zrekonstruowany obraz zdarzeń, które doprowadziły zainteresowane strony przed oblicze Temidy.