Mumie: historie rozwinięte

Eksperci sprawdzają, czy eksponat z muzeum osobliwości w Niagara Falls może być dawno zaginionymi szczątkami faraona z najsłynniejszej egipskiej dynastii. Zespół znakomitych naukowców ponownie analizuje dowody.