Morskie megatransporty

Nieobliczalna pogoda sprawia, że wiele statków handlowych ulega uszkodzeniu na wzburzonych wodach mórz i oceanów. Szacuje się, że co roku około 1500 jednostek nie wraca do portów. Podejmuje się wiele działań mających zniwelować zagrożenia. Budowa kanałów i pogłębionych przejść pozwala skrócić czas podróży, unikać niebezpieczeństw, a także chronić przyrodę. Pojawia się jednak kolejny problem - statki podążające stałymi szlakami stają cię łatwym celem dla piratów.