Mongolia Czyngis-chana

Badacze analizują ekspansję i podbój Mongołów, którzy przemieszczali się coraz dalej w głąb Chin. Ich imperium rosło bardzo szybko.